TBMM
Sayıştay
Danıştay
Merkez Bankası
Yargıtay
Zilveren Kruis

Bizler; kişinin sağlıklı olmasının fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda iyilik olması olduğunu biliyor ve bu yönde bütüncül bir yaklaşım ile hizmet vermeyi kendimize ilke ediniyoruz.