Aktif Yaşlanma

Aktif yaşlanma, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1990’ların sonlarına doğru geliştirilen bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü; aktif yaşlanmayı, insanların yaşlandıkça hayat kalitelerini iyileştirmek amacıyla bu kişilere yönelik sağlık, katılım ve güvenlik konusundaki fırsatların en üst düzeye çıkarılması süreci olarak tanımlamaktadır.

Bu durum; insanlara yardıma ihtiyaç duyduklarında yeterli koruma, güvenlik ve bakım hizmetleri sunarken, hayatlarını refah içerisinde sürdürmek için kendi potansiyellerini gerçekleştirme ve kendi ihtiyaç, istek ve yapabilirlikleri doğrultusunda topluma katılabilme olanağı tanımaktadır. Aktif yaşlanma kavramı; yaşlı insanların çalışmaya devam edebilmeleri, sağlıklı kalmaları, topluma katkıda bulunmaya devam etmeleri için daha fazla fırsatın sunulmasını içermektedir. Aktif yaşlanma, bireylere ileriki yaşlarında sosyal güvenlik, sağlık ve toplumsal hayata katılım açısından fırsatlar sunarak yaşam kalitelerini ideal seviyelere çekmeyi hedefleyen bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada aktif olma kavramı, yalnızca fiziki anlamda aktif olma ve işgücüne katılma durumunu değil, sosyal ve kültürel katılımı da içermek suretiyle daha geniş bir anlamı ifade etmektedir.

Bilge Hayatlar, aktif yaşlanma sürecini en sağlık şekilde değerlendirmek için gereken tüm imkanları konuklarına sağlamayı hedeflemiştir. İşte bu yüzden, her bireyin kendi ilgi alanına eğilebileceği alanlar oluşturulmuştur. Huzurevleri ile ilgili en büyük ön yargı, ileri yetişkinlik çağındaki kişilerin yalnızlığa ve tek düzeliğe terk edildiğini düşünmektedir. Ankara Yaşamkent’te hizmet veren butik yaşam merkezimizde ön yargılarınızı yıkmak için, mutlulukla çalışıyoruz.

2020-01-29T13:47:28+03:00