AMELİYAT SONRASI (POST-OP / POSTOP) BAKIM VE EĞİTİM

Toplum olarak nüfusumuz hızla artıyor, yaşlanma oranımız gitgide artıyor. Buna karşın
havamız çok daha kirli, toprağımız çok daha fakir. Beslenme alışkanlıklarımız ise tamamen
değişiyor. Bizler yediklerimiz ve içtiklerimizle maalesef BESLENMİYORUZ sadece karnımızı
doyuruyoruz. Tüm bu hadiseler hastalıkların git gide artmasına neden oluyor. Sonuç olarak
daha çok muayene oluyoruz. Daha fazla tetkik yaptırıyoruz. Ve daha fazla birçok tanı alıyoruz.
Böylece hangi yaş grubunda olursak olalım daha fazla ilaç içip daha fazla ameliyat oluyoruz.
Aldığımız tanılara göre yılda milyonlarca ameliyat yapılmaktadır. Ülkemizde 2018 yılı sonu
itibariyle yapılan ameliyat sayısı 13,5 milyonu aşmış durumdadır. Evet, çok değerli
hekimlerimizin eliyle yapılan cerrahi operasyonlar ile önemli bir aşamadan geçmiş
oluyorsunuz. En az operasyon kadar ameliyat sonrası bakım (Post-op / postop) hastanın konforu ve
normal hayatına dönmesi açısından önemlidir. Kısa sürede iyileşme sağlanarak, gereksiz iş
gücü kaybı engellenir ve tedavi maliyetleri azaltılır, bunun sonucunda da ekonomik kayıpların
önüne geçilebilir.
Kişiler, hastalık halleri nedeniyle çoğu durumda hastanede tedavi görürler ve tedavileri
tamamlandığında taburcu edilirler. Bazen de hastalığın aktif dönemi sonrası tedavinin
hastanede devam etmesine gerek duyulmaz.
İşte ameliyat sonrası (post-op / postop) bakım olarak ifade edilen bu dönem içerisinde tedavi ve
bakımların evde yapılması yerine, konusunda uzman sağlık ekibinin gözetiminde özel bakım
merkezlerinde devam ettirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dönemde ameliyat sonrası
tedavinin ve takibin kapsamlı bir şekilde yapılabilmesi çok önemlidir. Bu kapsamda kişinin
ameliyat sonrası (hastane sonrası) uzun / kısa dönem veya yaşamının sonuna kadar hizmet
verebilecek kapasitede ve koşullarda nitelikli ÖZEL BAKIM MERKEZİNE ihtiyacı vardır:

– Kalp ve Damar Cerrahisi operasyonları: By-pass, kalp kapak operasyonu,
– Beyin Cerrahisi operasyonları: Beyin kanaması yada bel-boyun cerrahisi
– Ortopedi operasyonları: Kalça ve diz protez operasyonları, omuz, dirsek ve bilek
cerrahisi, Amputasyon sonrası yara bakımı
– Ürolojik operasyonlar: Prostat ve Mesane operasyonları
– Genel Cerrahi operasyonları: Meme, safra kesesi, tiroid, mide, bağırsak ve diğer
cerrahi operasyonları
– Kanser cerrahisi operasyonları
– Böbrek nakli operasyon sonrası

Siz ya da bir yakınınız yukarıda belirtilen operasyonlardan birine ya da bir kaçına maruz
kalmış ve eve geçiş dönemini sağlıklı bir biçimde geçirmek istiyorsa;
1- Tam zamanlı doktor ve hemşiresi bulunan
2- Tam zamanlı hasta takibinin gerçekleştirildiği
3- Kronik yara bakımı yapılabilen
4- Palyatif bakım yapılabilen
5- Hastalık ataklarında ani ve acil müdahale yapılabilen
6- Operasyon sonrası oluşabilecek solunum ve yutma problemlerine yönelik solunum ve
yutma terapisi yapabilen
7- Özellikle ortopedik cerrahi sonrası doğru egzersizle hızlı hareket kabiliyeti sağlayan
fizyoterapisti olan
8- Operasyon sonrası oluşabilecek ruhsal sorunlarınıza doğru ve akılcı yaklaşımla çözüm
getirecek psikolog ve psikiyatri uzmanı olan
9- Sosyal adaptasyon sürecini yönetecek Sosyal Hizmet uzmanı olan
10- Düzenli olarak kişinin sağlık problemine yönelik kan, idrar ve kültür tetkikleri
yapabilen
11- Operasyon sonrası Doğru beslenme için bir Uzman Diyetisyeni bulunan
12- 7/24 uzman hekim, hemşire ve hasta bakıcı gözetiminde ihtiyaçların karşılandığı bir
merkeze ve sağlık ekibine ihtiyacınız var demektir.

AnkaraYaşamkent’te bulunan Bilge Hayatlar Sağlık ve Yaşam Merkezi; çeşitli nedenlerle
yatağa bağımlı olan, sürekli tıbbi bakım ve gözetim ihtiyacı bulunan, ameliyat sonrası (post-
op / postop) bakım ihtiyacı gereken bireylere sevgi ve ilgiyle hizmet vermektedir. Tesisimiz, ameliyat
sonrası (post-op / postop) bakım hizmeti sunmak üzere özel olarak tasarlanarak tamamen bu amaca
yönelik inşa edilmiştir. Tıbbi ekibimiz bu alanda tecrübe sahibi uzman doktor, hemşire ve
destek personelinden oluşmakta olup, 7/24 tecrübeli uzman doktor, hemşire ve hasta bakıcı
gözetiminde şefkat ve sevgiyle hizmet veren bir kuruluştur.

Bizler kişinin sağlıklı olmasının FİZİKSEL, RUHSAL ve SOSYAL anlamda iyilik halinde olması
olduğunu biliyor ve bu yönde hizmet vermeyi kendimize ilke ediniyoruz. Bundan dolayı
Bilge Hayatlar Sağlık ve Yaşam Merkezi’nde konuk ve konuk yakınlarına mevcut hastalıkla ilgili uzman hekimlerce
bilgiler verilir. Aynı zamanda konuklarımızın mevcut hastalıklarıyla mücadelede doğru ilaç
kullanımı, doğru hareket, doğru beslenme ve doğru takip konularında eğitimler verilerek
eve dönüşe hazırlanmaktadır.

2020-01-29T13:47:15+03:00