KRONİK HASTALIKLARDA HASTANE SONRASI BAKIM VE EĞİTİM

Toplum olarak nüfusumuz hızla artıyor, yaşlanma oranımız gitgide artıyor. Buna karşın
havamız çok daha kirli, toprağımız çok daha fakir. Beslenme alışkanlıklarımız ise tamamen
değişiyor. Bizler yediklerimiz ve içtiklerimizle maalesef BESLENMİYORUZ sadece karnımızı
doyuruyoruz. Tüm bu hadiseler hastalıkların git gide artmasına neden oluyor. Sonuç olarak
daha çok muayene oluyoruz. Daha fazla tetkik yaptırıyoruz. Ve daha fazla birçok tanı alıyoruz.
2018 yılında ülkemizde hekime müracaat (poliklinik) sayısı 700 milyona ulaştı. Bu demek
oluyor ki kişi başı yılda ortalama 8 kez doktora müracaat ediyoruz. Böylece hangi yaş
grubunda olursak olalım daha fazla ilaç içip daha çok ameliyat oluyoruz. Kısa sürede iyileşme
sağlanarak, gereksiz iş gücü kaybı engellenir ve tedavi maliyetleri azaltılır, bunun sonucunda
da ekonomik kayıpların önüne geçilebilir. Kişiler, hastalık halleri nedeniyle çoğu durumda
hastanede tedavi görürler ve tedavileri tamamlandığında taburcu edilirler. Bazen de
hastalığın aktif dönemi sonrası tedavinin hastanede devam etmesine gerek duyulmaz.
İşte hastalığınıza yönelik bilgilendirme ve yapılması gerekenlere yönelik doğru ve akılcı
yaklaşımlar olarak ifade edilen bu dönem içerisinde tedavi ve bakımların evde yapılması
yerine, konusunda uzman sağlık ekibinin gözetiminde özel bakım merkezlerinde devam
ettirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dönemde hastane sonrası tedavinin ve takibin
kapsamlı bir şekilde yapılabilmesi çok önemlidir. Bu kapsamda kişinin hastane sonrası uzun /
kısa dönem veya yaşamının sonuna kadar hizmet verebilecek kapasitede ve koşullarda
nitelikli bir ÖZEL BAKIM MERKEZİNE ihtiyacı vardır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık görülen hastalıkların sayısı hızla artış göstermektedir.
Aşağıda rakamsal olarak belirtilen hastalıklar ciddi bir Halk Sağlığı sorunu olarak karşımızda
durmaktadır.
– Kalp Yetmezliği hasta sayısı: 2 milyon
– Kronik Böbrek Yetmezliği hasta sayısı: 8 milyon
– Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH): 5 milyon
– Karaciğer Yetmezliği ve Siroz hasta sayısı: 240.000
– Hepatit B ve C hasta sayısı: 3.5 milyon
– Diabet hasta sayısı: 11 milyon

– Hipertansiyon hasta sayısı: 22 milyon
– Demans ve Alzheimer hasta sayısı: 780.000
– ALS’li hasta sayısı: 12.000
– İnme’li hasta sayısı: 1 milyon
– Kanser hasta sayısı: 2.5 milyon
– Sigara içen sayısı: 20.5 milyon

Siz ya da bir yakınınız yukarıda belirtilen hastalıklardan birine ya da bir kaçına maruz
kalmış ve eve geçiş dönemini sağlıklı bir biçimde geçirmek istiyor ve doğru
bilgilendirmeler alarak hastalığı tanımak ve hastalıkla barışık yaşamak istiyorsa;
1- Tam zamanlı doktor ve hemşiresi bulunan
2- Tam zamanlı hasta takibinin gerçekleştirildiği
3- Kronik yara bakımı yapılabilen
4- Palyatif bakım yapılabilen
5- Hastalık ataklarında ani ve acil müdahale yapılabilen
6- Mevcut hastalığı (Şeker hastalığı, kalp hastalıkları, KOAH, hipertansiyon, böbrek
yetmezliği, kanser, karaciğer yetmezliği, siroz, demans, Alzheimer vb.) ne ise
ona yönelik uzman hekimlerce doğru bilgilendirme ve eğitimlerin verilerek
hastalığa yönelik doğru ve akılcı bir yaklaşımla hastalıkla barışık yaşamın
öğretildiği
7- Özellikle doğru eksersizle hızlı hareket kabiliyeti sağlayan fizyoterapisti olan
8- Hastane sonrası oluşabilecek ruhsal sorunlarınıza doğru ve akılcı yaklaşımla çözüm
getirecek psikolog ve psikiyatri uzmanı olan
9- Sosyal adaptasyon sürecini yönetecek Sosyal Hizmet uzmanı olan
10- Düzenli olarak kişinin sağlık problemine yönelik kan, idrar ve kültür tetkikleri
yapabilen
11- Hastane sonrası Doğru beslenme için bir uzman diyetisyeni olan
12- 7/24 uzman hekim, hemşire ve hasta bakıcı gözetiminde ihtiyaçların karşılandığı
bir merkeze ve sağlık ekibine ihtiyacınız var demektir.

 

Ankara-Yaşamkent’te bulunan Bilge Hayatlar Sağlık ve Yaşam Merkezi; çeşitli nedenlerle
yatağa bağımlı olan, sürekli tıbbi bakım ve gözetim ihtiyacı bulunan, hastane sonrası bakım
ihtiyacı gereken bireylere sevgiyle ve ilgiyle hizmet vermektedir. Tesisimiz, hastane sonrası
bakım hizmeti sunmak üzere özel olarak tasarlanarak tamamen bu amaca yönelik inşa
edilmiştir. Tıbbi ekibimiz bu alanda tecrübe sahibi uzman doktor, hemşire ve destek
personelinden oluşmakta olup, 7/24 tecrübeli uzman doktor, hemşire ve hasta bakıcı
gözetiminde şefkat ve sevgiyle hizmet veren bir kuruluştur.

Bizler kişinin sağlıklı olmasının FİZİKSEL, RUHSAL ve SOSYAL anlamda iyilik halinde olması
olduğunu biliyor ve bu yönde hizmet vermeyi kendimize ilke ediniyoruz. Bundan dolayı
Bilge Hayatlarda konuk ve konuk yakınlarına mevcut hastalıkla ilgili uzman hekimlerce
bilgiler verilir. Aynı zamanda konuklarımızın mevcut hastalıklarıyla mücadelede doğru ilaç
kullanımı, doğru hareket, doğru beslenme ve doğru takip konularında eğitimler verilerek
eve dönüşe hazırlanmaktadır.

2020-01-29T13:45:59+03:00