Blog 2018-03-31T19:29:56+00:00

Aktif Yaşlanma

Aktif yaşlanma, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1990’ların sonlarına doğru geliştirilen bir kavramdır. Dünya Sağlık [...]